Díjterhelési mutatót alakított ki a PSZÁF a pénztárak hatékonysága összemérhetőségére
De vajon reális-e a megközelítés?
A PSZÁF által kialakított díjterhelési mutató - a PSZÁF szándéka szerint -, egy olyan hatékonysági mutatószám, amely a tagokat éves szinten terhelő, a tagi befizetésekből és a hozamból levont díjakat magába foglaló mutatószám, amely az egyes pénztárak teljesítményét összemérhetővé teszi, s ezáltal segítséget nyújt a tagoknak az eligazodásban, illetve a pénztárválasztási döntésükben.
Az információk elérhetők a PSZÁF oldalán.
A magunk részéről megvizsgáltuk a kialakított mutatószámot, s azzal kapcsolatban az alábbi álláspontrra helyezkedtünk:
Egy adott év tagdíjbevétele működési tartalékra elszámolt összegéből és a pénztár összvagyonából mutatószámot képezni teljességgel szakmaiatlan és félrevezető. Az így képzett hányados számlálója ugyanis egy flow jellegű érték, a nevezője pedig egy stock jellegű érték. Ennek a tagok szempontjából nem feltétlenül van jelentősége. Ha egy pénztárban dinaimiksan nő a vagyon, akkor ez a díjterhelési mutató az időben előre haladva egyre jobb értéket mutat (csökken), akkor is, ha a tagdíjak felosztása változatlan marad.