Lehet-e az áttörés éve 2013. az önsegélyező pénztárakban?
2013-tól a jogszabályi változások kapcsán több új szolgáltatás is felkerül az önsegélyező pénztári palettára. Így a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatban immár a minimálbér összegéig lehet ruházati cikket, taneszköz, tankönyvet vásárolni. Továbbá a számla kiállításának dátuma is hosszabb ideig történhet. Egészen pontosan a tanév kezdést megelőző 15 naptól egészen a tanév végét követő 15 napig.
További új szolgáltatás az otthoni/idősotthoni gondozási díj elszámolhatósága, ami lehetőseget ad közeli hozzátartozók gondozási díj egy részének elszámolására a havi nyugdíjminimum összegéig.
Üröm az örömben, hogy két olyan szolgáltatás is bekerült a törvénybe, ami egyéni számláról nem számolható el. Ilyen a lakáscélú devizahitel törlesztésének segélyezése és a védendő fogyasztók rezsi költségeinek átvállalása. Ezen szolgáltatásokhoz felvételére lehetőséget nyújt az úgynevezett célzott szolgáltatás, melyhez a munkáltatók aktív közreműködése is szükséges.
Jövőben várható, hogy a gyors jogszabályi beavatkozások anomáliáit a törvényalkotók kijavítják, ami további lehetőségeket teremt az önsegélyező pénztári tagoknak.
Ilyen feltételekkel ez az elfeljetett szektor újra a bővülés útjára léphet, ehhez azonban a piaci résztvevők nagyobb aktívítására is szükség van.